OTTO International ร่วมสนับสนุน โครงการแยกประเภทขยะ กรุงเทพมหานคร

OTTO International ร่วมสนับสนุน โครงการแยกประเภทขยะ กรุงเทพมหานคร
May 22, 2020 psm

 

OTTO International ร่วมสนับสนุน โครงการแยกประเภทขยะ กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทางบริษัท ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม จำกัด นำโดยประธานบริษัท นายสมชัย เตชะพานิชกุล ทีมผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ทำการมอบถังขยะ จำนวน 200 ใบ ให้กับสำนักงานเขต 50เขต โดยพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยด้านหน้าของถังจะแสดงประเภทของขยะออกเป็น 4 ชนิด ประกอบด้วย ขยะทั่วไป ขยะที่เป็นเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกขยะ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่สะอาดและสวยงามต่อไป